Itchy byla oživená. Jak se to stalo a proč se to stalo, je fuk. Prostě, je naživu. A zase se to na ní valí. Pradávný sith se probouzí, aby udělal pěknou paseku - a je na Itchy a jejích přátelích, aby to dala do kupy. Itchy se ochotně pohlavě (bezhlavě, dá se říct) vrhá do dalšího dobrodružství, kde na ní čekají daleko těžší zkoušky, než ty, co byly v první díle. A strýček Žany spěchá na pomoc, protože i jeho stíny minulosti se vracejí...


První

Druhá

Třetí

Čtvrtá

Pátá

šestá

sedmá

osmá

devátá

desátá

jedenáctá

dvanáctá

třináctá

čtrnáctá

Patnáctá

šestnáctá

sedmnáctá

osmnáctá

devatenáctá

dvacátá

dvacátá první

dvacátá druhá

dvacátá třetí

poslední